Hlavná stránka/Home  > Vydanie/Issue > Aktuálne/Current

Aktuálne/Current

Ekonomické spektrum Ročník XII, č. 1/2017 1.časť

Editorial……………………….…………………………………………………………...3
Jarmila Adamove: Attachment in a working environment………………….5
Ivana Mišúnová Hudáková – Juraj Mišún: The knowledge base about
strategic control and possibilities of its use in practice…………………….17
Erika Loučanová: Innovative form of financing – crowdfunding ............27
Tomasz Surmacz: Green supply chain management improvement and
performance evaluation with scor model………………………………………35

Ekonomické spektrum Ročník XI, č. 2/2016 1.časť

EDITORIAL …………3
Mariola Grzebyk COOPERATION BETWEEN LOCAL GOVERNMENT UNITS – RESEARCH BASED ON COMMUNITIES IN PODKARPACKIE PROVINCE …………5
Orest Myshchyshyn – Paulina Filip ATTEMPTS TO MODELING RELIABILITY OF COMMERCIAL BANK …………11
Daniela Matušíková - Jaroslava Gburová MOŽNOSTI VPLYVU MARKETINGU NA NÁKUPNÉ SPRÁVANIE SPOTREBITEĽOV V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU …………17
Pavla Heroutová MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ – OD TEORIE K PRAXI …………25
 

Ekonomické spektrum Ročník XI, č. 1/2016 1.časť

EDITORIAL .......................................................................................................... 3
Alina Walenia DETERMINANTS OF THE INNOVATIVENESS OF POLISH ENTERPRISES ................... 5
Vladimír Jerz PROCESS MANAGEMENT AND COMPUTER SIMULATION....................................... 14
Monika Musiał-Malago’ CHANGES IN POPULATION POTENTIAL ON URBAN AREAS IN POLAND ................. 20
Zuzana Tekulová - Marián Králik - Zuzana Chodasová TAKE ADVANTAGE OF BENCHMARKING METHODS IN MEASURING PERFORMANCE. ................................................................................................. 27
Adela Klepáková - Kateřina Vonková - Michal Koleška MIGRATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT EMPLOYEES – RESEARCH SAMPLE - PART 2 .............................................................................................................. 35
Information about project CORONA II: ENHANCEMENT OF TRAINING CAPABILITIES IN VVER TECHNOLOGY THROUGH ESTABLISHMENT OF VVER TRAINING ACADEMY.................................................. 40

Ročník X, č.3/2015 1.časť

Drabiková, E. …….………………………………………………………………..………………….……..5
Company evaluation and analysis of the key factors determining value of a company
Oceňovanie podnikov a analýza hlavných faktorov ovplyvňujúcich hodnotu podniku

Ferencová, M. - Puškár, Š. …………………………………………………………………….…….16
Fielf of the government of the view scientific research with emphasis on confidence in social institutions
Oblasť verejnej správy z pohľadu vedeckých výskumomv s akcentom na dôveru v spoločenské inštitúcie

Hejduková, P. ………………………………………………………………………………………………26
Migration of health professionals in OECD countries Migrace zdravotnických pracovníků v zemích OECD

Jenčová, S. - Litavcová, E. ………………………………………………………………….……..…35
Status of electrical engineering industry in the structure of the Slovak economy
Postavenie elektrotechnického priemyslu v štruktúre hospodárstva Slovenskej republiky

Loučanová, E. ………………………………………………………………………………………………46
Innovation system and companies 41 Inovačný system a podniky

Meeran, M. - Quigley, M. J. D. – Stritesky, M. ………………………………………………54
University social responsibility: Empowerment of women politician in Indian politics
Sociální odpovednost univerzit: Posílení postavení žen političek v politice Indie

Vonková, K. - Klepáková, A. …………………………………………………………………..…...61
Migration of research and development employees, Pilot research – part 1
Migrácia vedecko-výskumných pracovníkov, Pilotný výskum – časť 1

 

Ročník X, č.2/2015 1.časť

Balážová, E.:
Komparácia výkonnosti slovenského a českého bankového sektora……...….5

Brindzová, Z.:
Komparatívna analýza spoločných obecných úradov v Slovenskej republike a dobrovoľných zväzkov obcí Českej republiky........................................12

Ferencová, M. – Kakalejčík, L.:
Využívanie sociálnych sietí zákazníkmi slovenských spoločností, podnikov a organizácií…………………………………25

Jarý, Č. – Hejduková, P.:
Ekonomické a politické determinant sociální podpory na příkladu první republiky…………………….……………….32

Lorincová, T. – Lelková, A.:
Analýza motívu výkonu a sociálnej inteligencie vo vybraných pracovných oblastiach……………………………….……40

Válek, J.:
Vývoj uplatňovania spotrebných daní na území Slovenskej republiky..............46

 

Ročník X, č.1/2015 1.časť

Hančovská, E.:  Coping and stress management for managers.....................5
Grzebyk, M.: Headline indicators of sustainable development in European Union countries – analysis in the year 2005-2012............12
Filip, P.:  Identifying sources of SMEs financing in selected countries of the European Union. Approach and limitations.............19
Štefančiková, A.: New approaches to the integration of marketing communication tools ...............................................27
Juříček, P.:  Possibilities for securing private prison system declared on case of the Czech prison............................... 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

Recenzovaný vedecko-odborný ekonomický on-line časopis so zameraním na nové trendy, problémy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. 

 

Cieľom časopisu je vytvoriťť priestor:

  • na prezentovanie praktických skúseností, záverov a výsledkov výskumu z jednotlivých oblastí ekonómie a ekonomiky,
  • pre publikovanie recenzií a ohlasov na odborné publikácie, skriptá a učebné texty,
  • prepojenie medzi teóriou a praxou,
  • na výmenu skúseností medzi odborníkmi, vedeckými a pedagogickými pracovníkmi, doktorandmi a študentmi.

 

Konkretizácia zamerania na nové trendy v oblasti:

  • národné hospodárstvo,
  • podniková ekonomika,
  • bankovníctvo,
  • poisťovníctvo,
  • marketing,
  • manažment a pod.

 

 

 

Ekonomické spektrum - Economic Spectrum